gà ri-Tôm hùm đỏ hiếm có, về Việt Nam giá 10 triệu đồng/con