Ga Hà Nội-Chậm mặt bằng, Metro Hà Nội bị đòi bồi thường 114 triệu USD

Xem thêm