gà đặc sản-Nuôi con gà truyền thuyết, anh nông dân ăn Tết to 300 triệu