Foxconn-Thủ tướng: Tận dụng thời cơ, thu hút vốn từ các tập đoàn như Foxconn, Intel, Samsung...

Xem thêm