Foxconn-Foxconn tuyên bố 'tuyển đủ quân' sẵn sàng cho iPhone 12