Ferrari 360 Spider-Số phận của siêu xe Ferrari 360 Spider đầu tiên về Việt Nam sau 16 năm