Federer-Djokovic từng nghĩ chuyện giải nghệ vào năm 2018