Fashion East-London Fahion Week: Kinh hoàng với dàn mẫu nhét gà sống và côn trùng vào nội y trên sàn diễn