facebook bị lỗi-Nóng: Facebook lỗi nặng trên diện rộng, kéo dài hàng tiếng đồng hồ