Everton vs Arsenal-2 lần bị VAR từ chối, Everton vẫn ngược dòng hạ Arsenal