Everton-Liverpool thua đơn thiệt kép: Đến lượt đội trưởng Henderson chấn thương nặng