Emmanuel Macron-Tổng thống Pháp thừa nhận 'sơ xuất', 'không may' khi nhiễm Covid-19

Xem thêm