Elon Musk mua twitter-Elon Musk sẽ sa thải nhân viên Twitter trước 1/11