Edy Rahmayadi-Tuyển Indonesia bị loại sớm, chủ tịch liên đoàn đổ lỗi cho báo chí