Ebola-Covid-19 chưa qua, dịch bệnh đáng sợ từng khiến nhân loại ám ảnh bùng phát trở lại