Duterte-Tổng thống Duterte dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự nếu Mỹ không cấp vaccine

Xem thêm