dương tính với SARS-CoV-2-12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 22 F0 trong đó có 6 ca cộng đồng

Xem thêm