dương tính corona-TP.HCM cách ly thêm 2 trường hợp cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19