đường sắt Văn Cao - Hòa Lạc-Có cơ chế đặc thù, Hà Nội muốn làm thêm 2 tuyến đường sắt trên cao hơn 100.000 tỷ