đường nhựa-Tại sao ngày nắng nóng chúng ta thấy vũng nước ảo trên mặt đường nhựa?