dương minh tuyền-Hai đối tượng nã đạn vào xe 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền lĩnh 69 tháng tù

Xem thêm