Đường đông-CLIP: Bắt giam kẻ làm liều tại nhà 'con nợ' ở Phú Quốc