dùng smartphone-NÓNG: Khoa học chứng minh dùng nhiều smartphone khiến não lười hoạt động