đừng như thói quen đạo nhạc-2 tháng sau ồn ào đạo nhạc, JayKii đã thừa nhận Đừng Như Thói Quen giống hit của Trịnh Thăng Bình