dừng đỗ xe-Hà Nội: Từ hôm nay, ô tô dừng đỗ sai sẽ bị dán thông báo phạt nguội lên xe