dùng điện thoại liên tục-Ngồi nghịch điện thoại 30 phút trong toilet, nam thanh niên bị liệt hoàn toàn