Đức Hòa futsal Việt Nam-Văn Ý xuất thần, Đức Hòa ghi bàn, ĐT futsal Việt Nam vẫn thua Iran