Đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về miền Tây-Đưa 235 phần tro cốt người mất vì Covid-19 về miền Tây dưới mưa tầm tã: Đoạn đường cuối của người con xa xứ