du lịch Đại Nam-Cận cảnh BST kim cương 'hột mít' sau này sẽ được bán hết để làm từ thiện của bà Phương Hằng