dự báo thời tiết-Dự báo thời tiết 19/8, Hà Nội oi nóng