Dự án Tân Phú-Kim Oanh Group huy động vốn khi dự án chưa đủ pháp lý?