ĐT UAE-LĐBĐ châu Á ra kế hoạch mới cho VL World Cup 2022, ĐT Việt Nam hưởng lợi