ĐT Pháp-Tuyển Pháp bị loại, phụ huynh cãi nhau ỏm tỏi trên sân