đốt nhà người yêu cũ-Tẩm xăng đốt nhà, lôi người yêu cũ vào ngọn lửa