DongABank-Ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu toà trong ‘đại án’ DongABank