Đồng nhân dân tệ-Nhân dân tệ lên đỉnh 2 năm, đôla Mỹ xuống đáy 10 tuần