đóng góp-Du học sinh Mỹ kêu gọi bạn bè và kiều bào về nước tự nguyện đóng tiền ăn ở trong 14 ngày cách ly