động đất-2 tỉnh của Trung Quốc xảy ra động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ Richter: Hà Nội cũng thấy rung lắc

Xem thêm