động đất-Sau động đất, Thỗ Nhĩ Kỳ lại chịu thêm bão, gây chết người

Xem thêm