Đồng Dao-Kim Ưng 2020: Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác thắng giải, Đồng Dao gây tranh cãi vì phận nữ phụ mà lên ngôi Thị Hậu

Xem thêm