đóng cửa-Hà Nội: Đóng cửa một số cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Xem thêm