đồng chí thúy hậu-Hậu Hoàng bé tí tay xách nách mang ở hậu trường show, khiến fan vừa thương vừa buồn cười