Donald Trump-Nhật Bản là nước đầu tiên thông qua thuốc chữa Covid-19 từng được điều trị cho Trump

Xem thêm