Đón trả khách-Video: Bát nháo đón, trả khách trên tuyến vành đai nghìn tỷ ở Hà Nội