doanh nhân Nguyễn Quốc Cường-Dàn siêu xe đủ sắc màu hội ngộ tại Sài Gòn, có những chiếc với lai lịch đặc biệt