doanh nhân giàu có-Doanh nhân giàu có đi ăn trộm giữa đêm, lý do gây kinh ngạc