doanh nhân-Tỷ phú Phương Thảo, Trần Đình Long tâm sự về '1 ngày rất bình thường'

Xem thêm