doanh nghiệp tư nhân-Ông chủ không muốn là tỷ phú, Việt Nam thiếu tập đoàn tư nhân lớn