doanh nghiệp-Doanh thu ngành dược phẩm 'hụt hơi' vì Covid-19