Đoàn tàu bọc thép của ông Kim-Ông Kim Jong Un mặc âu phục, bước xuống nhà ga vùng Viễn Đông của Nga