độ VinFast Lux A2.0-VinFast Lux A2.0 đầu tiên tại Việt Nam độ thân rộng, hạ gầm như siêu xe