đổ trộm chất thải-Phát hiện 2 xe bồn của đơn vị môi trường đổ trộm chất thải ra Đại lộ Thăng Long